Financier mee!

OBLIGATIES

Onze wooncoöperatie gaat 100 woningen bouwen en blijft daar de eigenaar van. De leden van Eureka! worden de toekomstige huurders en als geheel besturen we de coöperatie. 

Om onze ambitie te verwezenlijken is geld nodig. Ons businessplan gaat uit van 28 miljoen euro. Naast ons eigen geld, een lening van de bank, een lening van de Gemeente Amsterdam en bijdragen van fondsen (duurzaamheids- en wonen-voor-ouderen fondsen) gaan wij ons netwerk aanspreken om ons financieel te steunen. Dat doen we door obligaties uit te geven. Middels obligaties en donaties streven we naar een totaal bedrag van 2,2 miljoen euro.

Een obligatie is een lening die we op termijn terugbetalen. De rente die je jaarlijks ontvangt, is afhankelijk van de looptijd van de obligatie. De rente en de lening worden – net als de overige leningen – afbetaald met de inkomsten van de huren.

Op dit moment kan je alleen een toezegging tot aankoop van obligatie(s) doen. Dit betekent dat je één of meerdere obligaties reserveert. Later – op een nog te bepalen moment – brengen we je die toezegging in rekening. Je kan één of meerdere obligaties reserveren door hieronder te klikken op één van de opties. Deze reserveringen helpen ons nu al enorm in onze onderhandelingspositie naar financiers.

Elke obligatie heeft een waarde van € 250,-. Je kan er één of meerdere reserveren.

Volgens het obligatie reglement van Coöperatieve Vereniging Eureka! mogen we de gelden van de obligaties pas gebruiken nadat we de omgevingsvergunning aanvragen. Dat zal in de loop van 2024 zijn. Daarom vragen we nú om die toezegging tot aankoop te doen. Later krijg je het verzoek om het geld over te maken. Vanaf die betaal-datum zal de rente ingaan, ontvang je een bevestiging met vermelding van de looptijd, datum en bedrag en word je als obligatiehouder opgenomen in het obligatieregister.

Gaande het (bouw)proces nodigen we alle obligatiehouders regelmatig uit voor gezellige en informatieve bijeenkomsten. Door aankoop word je deel van een grotere gemeenschap die de stad herovert op de vastgoedmarkt!

Meer informatie? Lees de obligatie-voorwaarden en het informatieblad.