Bouw mee!

Onze wooncooperatie gaat 80 tot 100 woningen bouwen. Woningen die betaalbaar blijven en waarbij het sociale en culturele element van samenwonen en buurtbetrokkenheid centraal staat. Betaalbaar, zorgzaam, divers en betrokken zijn de centrale begrippen. De wooncooperatie is en blijft eigenaar van het gebouw en alle woningen. De leden van Eureka! worden de toekomstige huurders en als geheel besturen we de coöperatie. In de zuidelijke plint van het gebouw komt een zogenaamd Huis van de Wijk. Hier gaan activiteiten voor jongeren in plaatsvinden. Wij bouwen dit centrum en de gemeente betaalt de kosten daarvan aan ons terug.

Om onze ambitie te verwezenlijken is geld nodig. We begroten nu 23,3 miljoen euro. Naast ons eigen geld, een lening van de bank, een lening van de Gemeente Amsterdam en bijdragen van fondsen (duurzaamheids- en wonen-voor-ouderen fondsen) gaan wij ons netwerk aanspreken om ons financieel te ondersteunen. Dat doen we door obligaties uit te geven. Een obligatie is een lening die op termijn wordt terugbetaald. De rente die de obligatie-houder jaarlijks ontvangt is afhankelijk van de termijn/looptijd van de obligatie. De rente en de lening worden afbetaald met de inkomsten die uit de huren komen.

Elke obligatie heeft een waarde € 250. Je kan er 1 of meerdere kopen. De jaarlijkse rente is afhankelijk van de looptijd. 2,5% tot 1,7% per jaar. Gaande het proces nodigen we natuurlijk alle obligatiehouders uit voor gezellige en informatieve bijeenkomsten, waar jullie ons en elkaar kunnen ontmoeten. Met zo’n obligatie word je deel van een grotere gemeenschap die de stad herovert op de vastgoedmarkt!

Volgens het obligatie reglement van Coöperatieve Vereniging Eureka mogen we de gelden van de obligaties pas gebruiken nadat de Coöperatieve Vereniging Eureka de omgevingsvergunning gaat aanvragen en dat zal in de huidige planning het 4e kwartaal van 2023 zijn. We verwachten dat we na de plan- en projectfase het geld nodig (zullen) hebben. Daarom vragen we iedereen nu een TOEZEGGING te doen dat je obligaties gáát kopen. De Coöperatieve Vereniging Eureka doet in het 4e kwartaal van 2023 een verzoek aan alle toezeggers om het geld over te maken op de rekening van Eureka! voor de hoeveelheid obligaties die je toegezegd hebt. Vanaf die datum zal de rente ingaan en ontvang je een bevestiging met vermelding van de looptijd, datum en bedrag en word je als obligatiehouder opgenomen in het obligatieregister.

Bestel hieronder de obligaties maar lees eerst ons informatieblad en het obligatieregelement goed door!

Wil je geen toezegging doen voor de aankoop van obligaties maar Eureka wel steunen? Voordat we aan de bouw beginnen en leningen kunnen afsluiten, maken we als vereniging kosten. Denk aan: notaris voor statuten, websitebouwer, flyers/ledenwerving, Kamer van Koophandel, boekhouder, bankkosten. Deels betalen we zelf deze uitgaven, maar donaties zijn van harte welkom. Het gaat om een bedrag van € 23.000 voor dit en volgend jaar. Help je mee dit bedrag bij elkaar te krijgen? Je kan hieronder een bedrag doneren! Alle kleine beetjes helpen!