Voorlopig Ontwerp

Vanuit de architectencoöperatie Xoomlab werken Joost Vorstenbosch, Harvey Otten en Dirk Jan van Wieringhen Borski aan het ontwerp van ons gebouw. Het Voorlopig Ontwerp is op 19 juli 2023 door de gemeente goedgekeurd. In november 2023 zal het Definitief Ontwerp worden ingediend. Hieronder in het kort een aantal schetsontwerpen en teksten uit het Voorlopig Ontwerp.

De gemeente heeft Eureka! diverse uitgangspunten meegegeven waaronder een bouwenvelop met bouwhoogtes en een maximaal aantal van 8000 m2 BVO inclusief de maatschappelijke plint. Het aantal m2 dat mag worden ingezet voor het wonen geeft naast de 100 woningen nog enige ruimte voor extra m2 collectieve ruimte. Deze benutten we maximaal door overmaat in de tussenverdiepingen en plint te maken d.w.z. een extra ruimte tussen de woningen in de toren en laagbouw die deels voor collectieve binnenruimte en deels voor collectieve buitenruimte kan worden benut.

Daarnaast heeft het gebouw veel collectieve buitenruimtes als ontmoetingsplekken zoals de leef galerijen-balkons rondom, collectieve (dak) terrassen op de verdiepingen en de overdekte poort -centrale hal als entree.

Gemeenschappelijke vlonder aan het water, aan het eind van de toegangshal. Links een grote keuken.

Een brede ‘leef’galerij langs alle appartementen
Gemeenschappelijke huiskamer op elke verdieping

Het gebouw staat met zijn voeten in het groene buurtpark en aan het water. Aan de waterzijde is een terras langs de waterkant van circa 2.75 meter breedte met groen talud en een watertrap op eigen terrein van de wooncoöperatie. Aan de zuidzijde van het park ligt de hoofdentree en liggen de woningen verhoogd ten opzichte van het maaiveld (circa 2 meter) met een groen talud.

Het Huis van de Wijk en het Jongerencentrum in de plint krijgen ieder een eigen entree. Het huis van de wijk ligt aan de Majoor Fransweg met een buitenruimte in het groen, het jongerencentrum aan de Wiltzanghlaan met een plek aan het water. De gemeente legt het maaiveld aan en wil ruimte bieden aan collectief beheer van een deel van het groen. Over het maaiveldontwerp wordt apart door de gemeente overleg georganiseerd.”

Het jongerencentrum op de linkerhoek en het Huis van de Wijk op de andere hoek. Daarboven de woontoren.
Achterzijde met werkplaatsen aan het water.

Er zijn een aantal basistypen woningen in het gebouw: van M en M+ woningen aan een gemeenschappelijke leefgalerij met 6 woningen tot meer individueel in de toren. Alle woningen krijgen collectieve groene daktuinen en privé buitenruimte (circa 1,5 x 4) in de vorm van balkons rondom de toren of buitenruimtes op de leefgalerij.

Gebruiksoppervlakte per woningtype (wordt nog uitgewerkt in het DO)

S woningen : circa 43 m2

M woningen: circa 47 m2

M+ woningen: circa 57 m2

L woningen : circa 70 m2

XL woningen : circa 90 m2

woongroepen

Er zijn 3 principe indelingen gemaakt voor woongroepen in het gebouw: 4 woningen samen in de toren voor 4-8 personen, een rij van M type voor 2- 6 woningen aan een leefgalerij met los een collectieve ruimte of het koppelen van een aantal XL friends woningen (2-6 personen).”

Onder plattegrond van het sousterrain, daarboven begane grond
1e en 2e verdieping
3e tot/met 5e verdieping en 6e
Dakterras