Onze visie

Multigenerationeel

Wij streven er naar dat Eureka! zoveel mogelijk een afspiegeling gaat worden van de stad waarin wij samen leven. Onze groep bestaat uit meer generaties, uit families met of zonder kinderen, studenten, alleenstaanden jong en oud, mensen van 0 tot 100-plus. Jong en oud zorgen bij Eureka! voor solidariteit en samenwerking tussen de verschillende generaties. Een goede buur voor elkaar zijn in een omgeving die dat praktisch maar ook sociaal omarmt.

Duurzaam

Leven in een wooncoöperatie biedt de mogelijkheid om op dagelijkse basis om te zien naar elkaar en te delen in de voorzieningen, grondstoffen, energie en faciliteiten. Zo verminderen we onze ecologische voetafdruk. Ook gaan wij het gebouw op een duurzame manier bouwen in samenwerking met onze partner Xoomlab een coöperatie van ontwerpers, ontwikkelaars en ondernemers.

Zorgzaam

Met een groep sta je er altijd sterker voor dan als je alleen bent. Naast sociale zorgzaamheid zoals boodschappen doen als iemand ziek is, of helpen een Ikea meubel in elkaar te zetten, willen wij ons ook richten op letterlijke zorg. Wij willen de regie over de zorg terugnemen omdat we ervan uitgaan dat we het zelf beter en goedkoper kunnen door het gezamenlijk inkopen van de zorg. Bijvoorbeeld via een vaste pool ZZP-ers die op bepaalde tijden aan huis komt, of gebeld kan worden. Daarmee creëer je ook een bekendheid met elkaar die in de huidige zorg vaak ontbreekt. Door gezamenlijk te bouwen aan een comfortabele en veilige woonomgeving, in combinatie met het sociale contact, het wonen met meerdere generaties, het omzien naar elkaar, en het actief zijn en kunnen blijven zijn wij er van overtuigd dat zowel de mentale als fysieke gezondheid van de bewoners van Eureka! een hele zorg minder zal zijn.

Betaalbaar

Wij vinden dat iedereen in Amsterdam recht heeft op een betaalbare woning. Een wooncoöperatie geeft de mogelijkheid om betaalbare woningen te realiseren en zo ook een plaats te bieden aan mensen in een minder comfortabele sociaal-economische positie. Graag hadden we vooral sociale huurwoningen willen aanbieden, echter is dit helaas niet mogelijk binnen het huidige bestemmingsplan van de gemeente. Daarom kiezen wij voor betaalbare middenhuur startend bij één euro boven de sociale huurgrens (op dit moment € 764 in de maand). Wel is het streven er naar om zo sociaal mogelijk te wonen en leven met elkaar en overige woonlasten tot een minimum te beperken. Ook willen wij het delen van woningen met meerdere mensen (vriendenwoningen of woongroepen) zo toegankelijk mogelijk maken om zo de huurprijs nog lager te houden. Daarnaast wordt er gewerkt aan een plan waarbij het mogelijk wordt on binnen Eureka! te werken en de verdiende uren als vermindering van de huur in te zetten.

Werken

Behalve dat er werkplekken zijn is er ook de mogelijkheid om tijd en energie in te zetten voor Eureka! waardoor er veel zelf gedaan kan worden. Dit is kostenbesparend. Het onderhoud van het groen en gebouw heeft aandacht nodig. Een bijdrage leveren in het Huis van de wijk is ook een vorm van werken. Er wordt gewerkt aan een plan waarmee deze gewerkte Eureka-uren gespaard kunnen worden waarbij die als mindering op de huur kunnen worden ingebracht.