Rabobank schenkt € 22.500

Met dank aan de fondsen commissie….

Op de ALV van 18 december 2023 kwam de Rabobank ons een cheque van€22.500,- brengen. Een financiële bijdrage uit het Coöperatief Fonds voor het coöperatieve proces van de wooncoöperatie Eureka!
Lotte en Han namen de cheque in ontvangst en de mensen van de Rabo vonden het kennelijk zo gezellig dat ze de hele avond gebleven zijn!