Eervolle vermelding voor Xoomlab

“Onze” architecten van Xoomlab – Joost Vorstenbosch en Harvey Otten – zijn onderscheiden bij de Amsterdamse architectuurprijs.

De vakjury van die prijs heeft het project De Burman gekozen voor een eervolle vermelding, dat zij in samenwerking met de bewoners hebben uitgevoerd. Dit zegt de jury erover: “het is een project, waar niemand om vroeg en waar geen enkele publieke ambitie aan was verbonden, waar zelfs de woningcorporatie geen noemenswaardige inspanning voor wilde leveren. Een project dat vanuit de noodzaak om te verduurzamen bottom-up is ontstaan, het benodigde draagvlak en de financiering heeft weten te organiseren en onder volledige eigen regie en beheer is gerealiseerd. Dit maakt van De Burman een project van grote waarde, zowel voor de bewoners zelf als de stad. De stad zou immers enorm gebaat zijn bij heel veel Burmansโ€“ als betaalbare oplossing, als een voorbeeld van niet slopen, maar duurzaam herontwikkelen, zelfredzaamheid en eigenaarschap in een bijzonder diverse bewonerssamenstelling.”

Wooncooperatie Eureka! is trots en blij om met deze architecten te mogen samenwerken!