Bouwrijp maken!

De gemeente is begonnen met het bouwrijp maken van het kavel aan de Majoor Fransweg.

De bomen die gekapt worden/zijn, gaan naar de stadswerf en worden voor ons bewaard!! We hebben er hard voor moeten knokken om dit zo te organiseren, maar het is gelukt!

In een later stadium bepalen we wat we met het hout gaan doen. Iets voor de buurt en ons gezamenlijk!?