INFORMATIE-AVONDEN 2024

Woensdagavond 6 maart en donderdagavond 4 april zijn er info avonden.

De avonden beginnen om 20.00 uur. De locatie is het gebouw De Kit aan de Bos en Lommerweg nr 380.

Elke maand organiseren we (dus) informatie-avonden voor mensen die interesse hebben in onze plannen.

Wil je meer weten over wat we gaan doen, hoe je lid kan worden, wat het inhoudt dat lidmaatschap, kom dan naar zo’n avond.

Het is wel fijn wanneer je je van tevoren aanmeldt op info@eurekaamsterdam.nl. Mochten we van locatie (moeten) veranderen, dan kunnen we je op de hoogte stellen.

Bouwrijp maken!

De gemeente is begonnen met het bouwrijp maken van het kavel aan de Majoor Fransweg.

De bomen die gekapt worden/zijn, gaan naar de stadswerf en worden voor ons bewaard!! We hebben er hard voor moeten knokken om dit zo te organiseren, maar het is gelukt!

In een later stadium bepalen we wat we met het hout gaan doen. Iets voor de buurt en ons gezamenlijk!?

Kennis maken

Het volgende EurekafĂ© is in cafĂ© TisFris aan de Sint Antoniesbreestraat 142 op zaterdag 9 maart (2024) van 11.00 – 13.00 uur. We zitten boven.

In april komen we op zondag 14 april bij elkaar in Hotel Arena, ‘s Gravesandestraat 55, 1092AA Amsterdam van 16.00 tot 18.00 uur.

In juni op zaterdag 1 juni van 11.00 tot 13.00 uur bij Anne&Max in de Tollensstraat 57Y, schuin tegenover de ingang van De Hallen in Amsterdam West.

We organiseren koffie-ochtenden en Eurekafé om elkaar, nieuwe leden en geinteresseerden beter te leren kennen.

Open voor iedereen!

Voorpagina Westerpost

De Westerpost – nieuwsblad voor West en Nieuw West – bericht over onze laatste ontwikkelingen. Zoals het bouwrijp maken van het veldje en de schenking van de Rabobank. Klik op de foto voor het hele artikel en voor de link https://www.rodi.nl/amsterdam-nieuw-west/reader/45107#p=1

Rabobank schenkt € 22.500

Met dank aan de fondsen commissie….

Op de ALV van 18 december kwam de Rabobank ons een cheque van€22.500,- brengen. Een financiĂ«le bijdrage uit het Coöperatief Fonds voor het coöperatieve proces van de wooncoöperatie Eureka!
Lotte en Han namen de cheque in ontvangst en de mensen van de Rabo vonden het kennelijk zo gezellig dat ze de hele avond gebleven zijn!

Crowdfund-diner 25 juni – 2023

Groot succes!

Grote dank aan alle aanwezigen voor hun vreugdevolle inzet.

Deze crowdfunding heeft een kleine € 2.000 opgehaald. Fantastisch!

Eervolle vermelding voor Xoomlab

“Onze” architecten van Xoomlab – Joost Vorstenbosch en Harvey Otten – zijn onderscheiden bij de Amsterdamse architectuurprijs.

De vakjury van die prijs heeft het project De Burman gekozen voor een eervolle vermelding, dat zij in samenwerking met de bewoners hebben uitgevoerd. Dit zegt de jury erover: “het is een project, waar niemand om vroeg en waar geen enkele publieke ambitie aan was verbonden, waar zelfs de woningcorporatie geen noemenswaardige inspanning voor wilde leveren. Een project dat vanuit de noodzaak om te verduurzamen bottom-up is ontstaan, het benodigde draagvlak en de financiering heeft weten te organiseren en onder volledige eigen regie en beheer is gerealiseerd. Dit maakt van De Burman een project van grote waarde, zowel voor de bewoners zelf als de stad. De stad zou immers enorm gebaat zijn bij heel veel Burmans– als betaalbare oplossing, als een voorbeeld van niet slopen, maar duurzaam herontwikkelen, zelfredzaamheid en eigenaarschap in een bijzonder diverse bewonerssamenstelling.”

Wooncooperatie Eureka! is trots en blij om met deze architecten te mogen samenwerken!

Eureka! op Crowdbuilding

Marina werd onlangs geinterviewd door het nieuwe platform Crowdbuilding. CrowdBuilding draagt op een eerlijke, duurzame en sociale manier bij aan de woningbouwopgave in Nederland en maakt collectieve zelfbouw toegankelijk voor iedereen. CrowdBuilding verbindt gemotiveerde woningzoekers met een gedeelde woondroom en brengt hen in contact met bouwprojecten, bouwgroepen en bouwlocaties om hun collectieve woonideeĂ«n werkelijkheid te maken.

Vind het interview hier.

Het Parool over Eureka!

Vandaag – 6 januari 2023 – staat er een artikel in Het Parool over ons initiatief.

Klik op de foto en je komt bij de link

https://www.parool.nl/cs-b662b042

Crowdfund diner groot succes

Met 92 gasten was Volkskeuken De Sering op 27 november 2022 behoorlijk vol. Het was gezellig, er werd veel uitgewisseld en we hebben heerlijk gegeten. Maar last but not least, ook de eerste obligatie werd verkocht en we haalden ruim € 3.000 op!