Samen wonen in de Kolenkitbuurt

Wij zijn Eureka! Wij zijn een multigenerationele groep mensen die het heft in eigen hand heeft genomen in een dichtgeslibde woningmarkt. Wij bouwen een eigen pand waarin we onze woonidealen kunnen verwezenlijken. Zo divers als de groep wil zijn, zo divers worden ook de woningen. Wij staan altijd open voor nieuwe expertise, ideeƫn en nieuwe leden om dit samen mee op te zetten. Interesse of wil je meer informatie? Neem contact met ons op of verzoek ons om contact met jou op te nemen.

Het gebouw gaat onderdak geven aan 100 woningen. Van Ć©Ć©npersoonshuishoudens tot meerpersoonshuishoudens. Van 40 m2 tot 90 m2. Er komen op zichzelf staande appartementen, vrienden-woningen en ook woongroepen met een gezamenlijke woonkeuken. 80% van deze woningen valt in de middeldure huur (startend net boven de sociale huurgrens) en 20% in de vrije sector. Het Definitief Ontwerp (DO) is klaar en door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurd. De gemeente heeft dat DO getoetst en ook haar goedkeuring gegeven (januari 2024).

Onze visie

Wij streven er naar dat Eureka! zo veel mogelijk een afspiegeling wordt van de stad waarin wij leven. Onze groep bestaat uit meer generaties, mensen van alle achtergronden, uit families met of zonder kinderen, alleenwonenden, samenwonenden, jongeren, jonge ouderen en oudere ouderen. Jong en oud zorgen bij Eureka! voor solidariteit en samenwerking tussen de verschillende generaties. Een goede buur voor elkaar zijn in een omgeving die dat praktisch maar ook sociaal omarmt.

Door het leven in een wooncoƶperatie kunnen wij voorzieningen, grondstoffen, energie, en faciliteiten met elkaar delen. Zo verminderen we onze ecologische voetafdruk. Ook gaan wij het gebouw op een duurzame manier bouwen in samenwerking met onze partner Xoomlab; een coƶperatie van ontwerpers, ontwikkelaars en ondernemers.

Met een groep sta je altijd sterker dan alleen. Naast sociale zorgzaamheid zoals boodschappen doen als iemand ziek is, willen wij ons ook richten op de professionele zorg. Wij willen de regie over de zorg terugnemen omdat we ervan uitgaan dat we het zelf beter en goedkoper kunnen organiseren, bijvoorbeeld via een vaste pool ZZP-ers die op bepaalde tijden aan huis komt.

Wij vinden dat iedereen in Amsterdam recht heeft op een betaalbare woning. Onze wooncooperatie gaat huizen verhuren vanaf Ć©Ć©n euro boven de sociale huurgrens. Ons streven is om zo sociaal mogelijk te wonen en leven met elkaar en overige woonlasten tot een minimum te beperken. Ook willen wij het delen van woningen met meerdere mensen (vriendenwoningen of woongroepen) zo toegankelijk mogelijk maken om zo de huurprijs nog lager te houden.

Behalve werkplekken is er ook de mogelijkheid om tijd en energie in te zetten voor Eureka! waardoor er veel zelf gedaan kan worden. Dit is kostenbesparend. Het onderhoud van het groen en het gebouw heeft aandacht nodig. Een bijdrage leveren in het Huis van de wijk is ook een vorm van werken.

Lees meer

Tijdlijn

2021/2022 – Ontwerpproces en financiering
2022/2023 – Bouwvergunning en procedure
2023/2024 – Voorbereiding bouw en grondwerkzaamheden
2024/2026 – Start bouw en oplevering pand